GrowApproach is gericht op het laten groeien van bedrijven. Door een uitgebreid internationaal netwerk en een daaraan gekoppelde ervaring is het de uitdaging om een goed product of een goede dienst naar het buitenland te brengen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Who We Are

Drs P.F. Goevaers.

         

Pieter Goevaers is afgestudeerd aan de HEAO Eindhoven en de Katholieke Universiteit Brabant. Daarnaast heeft hij nog een Managament Program aan de Universiteit Nijenrode doorlopen. Hij heeft Frans geleerd bij de ‘Nonnen in Vught’, Spaans in Sevilla en Engels is zijn tweede taal. Hij heeft in zijn carrière 4 jaar in Eupen, België gewerkt, 2 jaar in Denemarken, 5 jaar in Spanje en 8 jaar in Antwerpen. Daarnaast heeft hij meerdere bedrijven opgezet in Amerika, Frankrijk, Luxemburg en Engeland.

What We Do

Internationale groei.


Wij helpen bedrijven om de grote stap naar het buitenland te maken. Dit doen we met een gestructureerd plan van aanpak, waarin alle aspecten, uitdagingen en risico’s van deze stap benoemd worden. Op basis van een heldere tijdslijn met meetpunten kan het plan vervolgens uitgevoerd worden.

Why We Do It

Er is niets zo mooi als Groei.

Internationaal werken is een passie. Het is mooi om de Nederlandse handelsgeest te combineren met andere culturen en daar de sterke punten uit te halen. Het is de combinatie en de synergie die Nederlandse bedrijven succesvol maakt over de grens.